Tjänster

EMOTIONSETOLOGEN

Beteenderådgivning. Föreläsningar. Problembeteendeträning.

Tjänster som gör livet bättre för djur och djurägare

Jag erbjuder beteenderådgivning och problembeteendeträning för privatpersoner och föreläsningar för såväl företag som föreningar och liknande.

Beteenderådgivning och problembeteendeträning

Beteenderådgivning innebär att du som djurägare får etologiska råd och vägledning för hur du och ditt djur ska komma vidare i er relation och träning. Kanske upplever du ett problem med ditt djur som du vill få hjälp att lösa. Rådgivningen kan ske på plats eller via telefon. Ibland vill du kanske även ha hjälp att sätta upp en träningsplan för ditt djur och få problembeteendeträning på plats. I priset för beteenderådgivning ingår en skriftlig handlingsplan som du får ut efter samtalet. I handlingsplanen finns all viktig information och råd med, så du behöver inte känna att du måste minnas eller anteckna allt som sägs.

 

För att få en så bra förståelse som möjligt och ett effektivt utnyttjande av själva rådgivningstiden vill jag att du som kontaktar mig svarar på ett antal frågor om ditt djur och dess beteende. Dessa är:

*Djurets ras/raser och ålder

*Ditt djurs bakgrund, hur länge du haft ditt djur, viktiga händelser tidigare i livet och om det finns en medicinsk historia

*Hur en vanlig dag ser ut för dig och ditt djur

*Om ditt djur uppvisar något problembeteende du vill ha hjälp med, hur detta beteende ser ut, när det uppkom och i vilka situationer det förekommer

*Om du försökt träna ditt djurs problembeteende på något vis och i så fall hur

*Hur du önskar att relationen med ditt djur och ditt djurs beteende såg ut. Vad är era mål och förväntningar på kontakten med mig?

 

Under själva rådgivningen börjar jag med att kort sammanfatta informationen jag fått om ditt djur och ställer kanske ytterliggare frågor för att få en bra bild och samförståelse med dig om ditt djurs beteende. Därefter kommer vi gemensamt fram till ett upplägg för samtalet där vi fokuserar på att prata om de huvudpunkter vi anser viktigast för att du och ditt djur ska nå era mål.

 

Jag har full förståelse för att tanken på rådgivning kan kännas stressfull då du investerar pengar och vill få den hjälp du önskar för att nå dina mål. Därför vill jag vara tydlig med att du alltid kan påverka samtalet och rikta in dig på vad du anser behöver talas om samt givetvis avsluta samtalet när du vill.

 

Pris: 900kr/h (ink. moms), debiterat per halvtimme (450kr/30min).

För dig som är student eller pensionär gäller ordninarie pris med 20% rabatt!

Föreläsningar inom etologi, djurvälfärd och inlärning

Mig kan ni anlita för att föreläsa om:

* Stress och rädslor hos djur

* Berikning i syfte att ge utlopp för naturligt beteende och bättre välmående!

* Hundspråk för människor

* Hantering av problematiskt beteende hos djur (BAT-metoden mm)

* Inlärning och djurträning: Hur lär sig djur?

* Aktuell forskning inom etologi, ev riktat mot djurslag

 

Har du andra önskemål? Hör av dig!

JAG TRÄNAR HUNDAR ATT BLI LYCKLIGA HUNDAR

Vi vill alla ha glada och välmående hundar. En lycklig hund har dessutom en större chans att även vara en god och välanpassad djurvän till sina människor. Många av de allvarligaste problembeteenden som kan uppstå hos hundar är djupt rotade i hur en hund känner inför olika situatiuoner. För att komma förbi problematik kring aggressiva beteenden, seperationsångest och liknande ligger lösningen ofta i hundens känslor. Genom att förändra hur djur känner och vad de förväntar sig inför den problematiska situationen kommer vi också förändra ett problematiskt beteende - och dessutom få lyckligare hundar!

JAG VILL UTBILDA MÄNNISKOR I HUNDSPRÅK SOM ANDRASPRÅK

Precis som en japansk film behöver textning för de som inte talar japanska behöver varje hundägare en översättning för sin hunds beteende. Hundar talar till oss hela tiden och de har ständigt koll på vad vi förmedlar till dem - men vad säger vi egentligen? Och vad säger våra hundar till oss? God kommunikation är grunden för alla framgångsrika relationer. Om vi tar oss tid att lära oss "hundälska" blir hundägandet så mycket mer framgångsrikt och kul för båda parter.

Bild: Samojedtiken söker stöd för att undkomma en kärlekskrank leonbergerhane - klart får hon hjälp!

BARA HUNDAR..?

Nej, inte bara hundar! Det är mycket fokus på hunden på min hemsida.. det betyder däremot inte att du som är intresserad av ett annat djurslag inte kan kontakta mig. Upplever du problem med, eller har frågor om, din katt, bikupa eller gris? Let me know!

 

Jag erkänner att hunden absolut är min spetskompetens. Särskilt riktigt stora, besvärliga vovvar med aggressiva beteenden.. vad ska jag säga? De har en särskild plats i mitt hjärta ;) Jag tar dock mer än gärna emot problem, frågor och samarbeten kring andra djurslag. Jag är trots allt utbildad i djurens beteende, inte enbart hundens! Jag kan däremot inte lova att jag kommer vara någon expert på alla papegojproblem, kan allt om exotiska ormar (ehm.. vem vet ens det, vi har ju knappt någon forskning!) eller kan ge dig de bästa tipsen om hur du tränar dina hamstrar att spela basket.. Där min kunskap inte räcker hela vägen däremot, finns det andra kunniga att ta inspriation ifrån och i annat fall kompetenta etologer etc jag kan rekommendera dig att rikta dig till!

 

För dig som är intresserad av annat än hund tipsar jag att du följer min Facebooksida och Instagram! Där skriver jag om.. (hundar).. får, grisar, katter, hästar, slaktkycklingar, skogsrenar, fiskar.. inlärning, etik, djurskydd - djur helt enkelt.

Copyright @ All Rights Reserved