Läsvärt

EMOTIONSETOLOGEN

Beteenderådgivning. Föreläsningar. Problembeteendeträning.

Min hundsyn

"Etolog", "djurtränare" och "hundpsykolog" är inga skyddade titlar, alltså kan vem som helst kalla sig för det oavsett kompetens. Jag identifierar mig som etolog därför att jag läst etologi (läran om djurs beteende och dess orsaker) på universitetsnivå och har en kandidatexamen i biologi med inriktning mot etologi och djurskydd. Föreningen Sveriges Akademiska Etologer där jag är medlem arbetar för en certifiering för etologer för att just komma runt det här problemet.

 

Oavsett kompetens dock, är det min åsikt att man bör bedöma en persons lämplighet även efter dess etik, i detta fall personens hundsyn. Så, vilken är min hundsyn?

 

En hund kan inte själv välja vem den vill bo hos, vi styr över dem och allt de tillåts och hindras från att göra. Vi har makt att behandla dem väl, att försaka dem eller att enbart se dem som medel för våra egna syften på bekostad av deras välmående.

 

För mig är hundar vänner, vänner vi väljer att ha i våra hem och hålla för allt från hundens egen skull till tävling och andra mänskliga syften. Oavsett anledning till varför vi håller dem så förtjänar de att bli väl behandlade. Det är dessutom reglerat i djurskyddslagstiftningen för den delen! Att behandla hundar väl innebär att de respekteras som hundar med sina respektive behov, med individen i fokus och att hundägaren gör sitt bästa utefter sina egna förutsättningar för att skydda dem från onödigt lidande och ge dem ett så bra liv som möjligt.

 

Jag tränar hundar (och andra djur för den delen!) på hundens egna villkor. Jag tränar hundar UTAN att tillfoga onödig smärta och obehag. Det innebär att min utgångspunkt är att arbeta UTAN strypkoppel och andra smärtsamma redskap, att jag undviker onödig positiv bestraffning och aldrig använder fysiska bestraffningar. Jag tränar UTAN skrämsel eller tvång. Jag tränger mig heller inte på hundar, klappar dem exempelvis inte utan att de självmant kommit fram till mig och lyfter aldrig upp en okänd hund i onödan. Människan är trots allt inte den enda som uppskattar samtycke! Min åsikt är att det inte finns några självklara en-metod-passar-alla lösningar när vi upplever problem med våra hundars beteende, men att mitt mål oavsett problem eller individ är att alltid vara hundvänlig i min hundträning och att nå realistiska träningsmål på det bästa sättet - ur hundens perspektiv.

 

Jag tränar hundar för den bakomliggande orsaken till varför de beter sig på ett oönskat sätt och instruerar dem i hur jag vill att de beter sig istället. Detta innebär att jag ofta hanterar bakomliggande känslostämmningar och försöker se helheten i problematiken. Jag jobbar med modern hundträning, utefter inlärningsteori och i enlighet med ny forskning på hund. Jag finner mig sällan i situationer där det krävs tillsägningar på annat vis än att en hund hålls tillbaka i kopplet eller motas bort. En djurtränare som vet vad den sysslar med blir sällan obehagligt överraskad över vad en hund ska göra härnäst, helt enkelt därför att tränaren designat träningssituationen för att vara säker och framgångsrik. Det innebär också att jag minimerar risken för fysisk eller psykisk skada för såväl hund som människa och att hunden sällan behöver uppvisa aggressiva beteenden eller rädsla och oro. Träning ska vara kul, human och framgångsrik. För alla.

 

"Nature is cruel, but we don't have to be"

- Temple Grandin

Hundträning 1.0

Djur - alla djur inklusive människan - gör det som lönar sig för dem. Vissa beteenden leder till fördelar och de utförs då oftare (förestärkningar) och andra ger obehagliga följder och undviks därför i framtiden (bestraffningar). Då någonting trevligt händer när ett beteende utförs, exempelvis för att vi får lön för ett jobb eller hunden får en godis när den sitter ner på kommando, är det en positiv förstärkning. När något obehagligt istället sker när ett beteende utförs så är det en positiv bestraffning, exempelvis då hunden får ett ryck i koppelt för att dra eller någon skriker på ett barn för att den inte är tyst. En förstärkning är alltså vad som helst som en individ vill arbeta för att få tillgång till och en bestraffning något den vill arbeta för att undkomma. När något hunden vill ha tas bort när den utför ett visst beteende blir det beteendet negativt bestraffat. Ett klassiskt exempel på det är när hunden drar och ägaren stannar upp tills hunden slutar dra och då släpper på kopplet och låter hunden röra sig framåt igen. När hunden istället undkommer ett obehag tills den utför ett visst beteende så blir det beteenet negativt förstärkt. En (tyvärr) vanlig negativ förstärkning för att lära in apportering är att nypa hunden om nosen tills denne skriker ut i smärta och då snabbt stoppa en boll eller likande i hundens mun.

 

Förstärkningar för hundar kan vara mat, beröm, klappar, leksaker eller frihetskommandon. Alla de saker hundar gör naturligt kan användas som förstärkningar i träning - nosa på en gräsfläck, hälsa på en annan hund eller gräva ett hål i marken.

 

Bestraffningar för hundar kan vara att bli ignorerade när de söker kontakt eller att de hindras från att nå något de vill ha därför att ägaren håller mot i kopplet. Bestraffningar är av naturen obehagliga för hunden och bör undvikas och förmildras i största möjliga utsträckning. Det finns ALDRIG en anledning att använda våld som bestraffning i en träningssituation.

 

För riktiga beteendeproblem krävs ofta motbetingning och desensitisering, vilket är medel för att ändra hur en hund (eller annat djur) känner inför en viss situation. Motbetingning innebär ofta att en positiv förstärkning läggs till i en situation hunden har negativa känslor inför. Det kan vara att droppa godis framför nosen på en hund som som ogillar andra hundar och gör utfall just när den hunden tittar på en annan hund. Desensitisering innebär att göra mindre känslig och används ofta i kombination med motbetingning. Desensitisering är att skapa små steg från den minst invasiva till den mest invasiva exponeringen av något hunden är känslig för. Det kan vara att lära en hund att inte visa obehag och morra vid matskålen genom att först enbart titta in i rummet hunden är i, gå fram en liten bit och sedan succesivt öka tiden du står i rummet tills du lämnar det och i små, små steg och tillslut stå framme vid hunden och kanske lugnt ta matskålen från hunden.

 

Motbetingning tillsammans med desensitisering underlättar ofta processen för hunden och gör träningen mer tidseffektiv. I de ovan nämnda fallen skulle denna kombinationen innebära att hunden som ogillar andra hundar först får godis när den ser hundar på långt avstånd och sedan på succesivt närmre håll. Hunden med aggressivt beteende vid matskålen skulle efter ett par repetitioner med desensitisering på låg invasiv nivå övergå till att personen även kastade in godis långt från sig själv tills personen kan stå framme vid hunden och ge den något mumisgt i matskålen. När de väl nått hit borde hunden vända sig mot personen med förväntan inför att något trevligt ska hända och hunden som ogillar andra hundar bör tillslut ha ett lugnt och avslappnat kroppspråk och kunna ägna sig åt andra beteenden och släppa fokus från den andra hunden allt mer. Aldrig behöver hunden uppvisa det oönskade beteendet och när sinnestämningen väl är förändrad är problematiken som bortblåst. Om ägaren vill kan hen här även lära in vad hen vill att hunden ska göra i situationen istället för det tidigare oönskade beteendet - om det ens behövs.

 

Klickern då! Jo, klickern är en utmärkt "brygga" mellan beteende och förstärkning. Timing är allt när ett beteende ska förstärkas, helst ska förstärkningen komma samtidigt som det önskade beteendet utförs men strax därefter kan också gå bra. Klickar vi hunden medans den utför beteendet vi gillar så köper vi oss någon sekund extra för att ge hunden förstärkningen. Klickern betyder nämligen att en förstärkning ska komma - men först måste vi "klicka in" hunden.

 

En hund klickas in genom att ljudet av klickern paras med en förstärkare, enklast godis. Du klickar och skickar snabbt fram en godis, väntar en stund och gör om samma perocedur flera gånger. Hunden är inklickad när den förväntar sig en godis efter klicket, vilket kan ses på om hunden blir uppmärksam, exalterad eller dreglar.

 

Vi kan välja att klickern ska betyda olika saker. Antingen betyder klicket alltid att en godis är på väg eller så låter man det betyda att vilken förstärkning som helst ska komma. Fördelen med att hålla klicket varierat är att klickerljudet blir ett lotteri - hunden vet aldrig vad som kommer men den vet att det kommer vara BRA.

 

Klickern kan man sedan använda i en mängd olika situationer. Allt från vanlig lydnad till problembeteendeträning. Jag finner att klicker är speciellt effektiv i det sistnämnda då den kan hjälpa till att tränga genom och bryta koncentrationen hos en hund som är fullt upptagen med att gå upp i stress. Ibland kan klickern vara en riktig livräddare i vardagen hos en hund med utfallsproblematik.

 

Därför är hunden ingen varg

Etologiprofessor Per Jensen om hundar, rangordningar och vargar

 

Ännu mera hundträning!

Suzanne Clothier om rädslor

 

Ian Dunbar om naturliga förstärkare och etik i hundträningen

 

Varför BAT?

Jag tränar "BAT" med hundar såväl privat som professionellt - men vad är egentligen BAT och varför ska man anlita mig som instruktör i BAT?

 

BAT står för "behavior adjustment training" och är en metod som bygger på systematisk desentitisering och som används när hundar uppvisar aggressiva beteenden, rädsla eller frustration. BAT är alltså perfekt för hundägare vars hundar gör utfall mot andra hundar på promenaden, skäller mot barn eller jagar efter bilar, exempelvis. Metoden går ut på att skapa känslomässigt trygga situationer där hunden får möjlighet att samla information om det hunden reagerar starkt på - sina triggers. Eftersom träningen hela tiden håller sig under hundens stresströskel och ständigt anpassas efter hundens kroppspråk och sinnesstämning upplever hunden maximal kontroll över vad som är viktigt för den i sammanhanget.

 

Istället för att rikta hundens fokus bort från triggern vilket är målet med exemeplvis skallerträning, går BAT steget längre och tillåter hunden att lära sig om sin trigger. För varför reagera på något du redan förstår dig på? Något som är förutsägbart? Med det sagt är skallerträningen absolut ingen dålig träningsmetod - tvärt om! - men den räcker inte alltid hela vägen när en hund är reaktiv. Med tiden får en BAT:ande hund ökad kunskap om sina triggers och förändrar sina känslomässiga förväntningar inför likande situationer. Eftersom BAT tränas under hundens stresströskel ges den möjlighet att öva på lugnt beteende och bygga social kompetens samt får ett stärkt självförtroende.

 

BAT hjälper hundar att lära sig nya och mer framgångsrika sätt att hantera situationer där de tidigare agerat med aggression eller annat reaktivt beteende.

BAT ger lyckligare hundar!

Undrar du hur EmotionsEtologen hanterar personuppgifter?

Här hittar du en förteckning över hur personuppgifter hanteras av EmotionsEtologen, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Kontaktuppgifter

 

Eftersom EmotionsEtologen är en enskild firma ansvarar jag, Astrid Söderquist, för hantering av dina personuppgifter. Nedan finns kontaktuppgifter till mig.

 

Telefon: 0702619344

E-post: emotionsetologen@gmail.com

 

Vilken information samlas in och varför?

 

De uppgifter om dig och ditt djur som behövs för att kunna genomföra överenskommen beteenderådgivning eller problembeteendeträning samlas in. Det kan vara uppgifter om dig så som ditt namn, telefonnummer, mejladress och postadress samt information om ditt djur så som bakgrund, ras, ålder och beskrivning av problembeteende. Alla uppgifter om dig och ditt djur skyddas från obehöriga, informationen finns alltså enbart tillgänglig för etolog Astrid Söderquist. Dina uppgifter används av EmotionsEtologen för att ge dig bästa möjliga hjälp när du söker den, samt för att möjliggöra fakturering och bokföring.

 

Hur länge sparas dina uppgifter?

 

Allmänna kontaktuppgifter till dig som kund sparas så länge vi är i regelbunden kontakt med varandra. Maximalt ett år efter avslutad kontakt raderas våra mejlkonversationer och eventuella andra kontakter som innehåller personuppgifter om dig. Journalanteckningar om ditt djur efter beteenderådgivning eller problembeteendeträning sparas i fortbildningssyfte, men då utan information som knyter dig som djurägare till fallet. Bokföringsmaterial sparas i 7 år enligt Bokföringslagen.

 

Dina rättigheter

 

Du kan när som helst kontakta mig för att ta del av vilken information som samlats in om dig. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade ifall att de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande samt att begära dem raderade.

 

Informationen uppdateras löpande.

Senaste versionen: 2018-05-26

 

Copyright @ All Rights Reserved