Meriter

EMOTIONSETOLOGEN

Beteenderådgivning. Föreläsningar. Problembeteendeträning.

ASTRID SÖDERQUIST

 

ETOLOG

 

Jag är studerande medlem i Sveriges akademiska etologer samt sedan 2015 verksam i info-utskottet som har hand om SAE:s Facebooksida.

 

Medlemskap i SAE:

"För att bli ordinariemedlem krävs det att du har minst en kandidatexamen i biologi eller motsvarande, inklusive/därutöver minst 30 hp eller motsvarande, etologi varav minst 15 hp på minst C-nivå (2010) eller motsvarande. Studentmedlem kan du bli om du är student (minst 50% av heltidsstudier) med pågående studier som vid studiernas slutförande kommer ha behörighet enligt ordinarie medlemskap."

 

SAE:s yrkeskodex finner du här.

AKADEMISKA MERITER

 

2013 Hundens beteendebiologi 1 (LiU) - 7,5hp

2014 Teoretisk filosofi (LiU) - 30hp

2014-2017 Etologi och Djurskyddsprogrammet (SLU) - 180hp

2015 Hundens beteendebiologi 2 (LiU) - 7,5hp

2015 Hundens beteendebiologi 3 (LiU) - 7,5hp

2016 Praktisk etik (UU) - 7,5hp

2017 Praktik - lantbrukets husdjur 1 (gris) (SLU) - 7,5hp

2018 Djurhållning inriktning produktionsdjur (LNU) - 15hp

2018 Djurparksdjurens beteende (SLU) - 7,5hp

PRAKTISKA ERFARENHETER

 

DJURSKÖTSEL

 

Erfarenhet av djurskötsel har jag som hund- och kattägare, ridskoleelev, hundrastare, kattpassare och som anställd djurskötare för försökshundar och praktikant som djurskötare för nötkreatur, lamm och gris. Samt volontär för vilda djur som jaguarer, kapybaror och skogshundar.

DJURTRÄNING

 

Erfarenhet av djurträning har jag fått genom många timmars träning av reaktivt beteende, vardagslydnad, hanteringsträning och stresshantering hos min egna katt och hund samt med andra hundar. Jag har erfarenheter såväl genom föreläsningar som praktiskt utförande i from av BAT (se beskrivning under "läsvärt"), motbetingning och desentitisering. Jag har bland annat lyssnat till föreläsare som Grisha Stewart, Karolina Westlund, David Selin, Eva Bodfäldt och Irene Westerholm. Böcker har lästs skrivna av ovannämnda samt Ian Dunbar, Per Jensen, Anders Hallgren, Brenda Aloff, Karen Pryor m.fl.

UNDERVISNING

 

PBL-handledare på Etologi och Djurskyddsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Erfarenhet av att förmedla information inom etologi, djurskydd och djurvälfärd genom presentationer på bl.a. Etologi och Djurskyddsprogrammet och särskilt i form av presentation av examensarbete på kandidatnivå.

Copyright @ All Rights Reserved