Första hjälpen

Första hjälpen vid beteendeproblem

På den här sidan listar jag lite generella tips för att underlätta vid problem med ett djurs beteende. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig för att ställa frågor och diskutera kring ditt djurs beteende, och såklart för att boka rådgivning eller träning. Dessa fyra steg är som sagt generella - varje fall och djurindivid är unik och den viktiga utredningen av orsaken till beteendet och skapandet av en hanterings- och träningsplan för just ditt djur kräver en mer djupgående analys.

 

1. Är beteendet ett problem för djuret?

Vad som räknas som ett problembeteende eller beteendeproblem beror helt på människans perspektiv. Vi kan absolut välja att förändra ett beteende som är ett problem för oss - men vi borde särkilt göra något åt beteenden som innebär att våra djur mår dåligt på ett eller annat vis. Om djuret visar aggressivt beteende som beror på rädsla eller smärta är troligtvis både ägare och djur överrens om att situationen är jobbig. Problematiskt nog finns det såklart också situationer där vi som ägare inte upplever att något är fel, men där våra djur har det kämpigt. Om man som djurägare vill göra sitt bästa för sin djurvän är det därför nödvändigt att veta en del om sin djurarts naturliga beteende och behov. Vissa oönskade beteenden är även helt naturliga för våra husdjur, dit kan doftmarkeringar hos katter och viljan att dra efter vilt hos hund höra till. Ibland är det beteende vi upplever som ett problem faktiskt till och med ett behov för våra djur - och då gäller det att fundera på hur djuret kan få sina beteendebehov tillfredställda utan att det blir konflikt mellan djur och ägare.

 

2. Ta hjälp av veterinär och andra friskvårdskunniga

Veterinären och annan sjukhuspersonal är ofta inte särskilt utbildad om djurens beteende (de har nog att kunna ändå!) - men många problembeteenden har sin bakgrund i smärta, obehag och sjukdom. Särskilt om ditt djur plötsligt förändrar sitt beteende eller beteendeproblemet eskalerar fort bör du uppsöka veterinär för en hälsoundersökning. Även andra typer av friskvård för djur som besök hos fysioterapeut kan hjälpa vid beteendeproblem, för att minska obehag av olika slag.

 

3. Undvik repetition och bestraffning av oönskade beteenden

Grunden till framgång är repetition, men för problembeteenden är det motsatt regel som gäller. Ju fler gånger ditt djur försätts i situationer där det oönskade problemet uppstår, desto mer fäst blir vanan att utföra beteendet. Om orsaken till problembeteendet dessutom är rädsla eller liknande innebär det också att vi gör våra djur en rejäl otjänst när vi tillåter beteendet att upprepa sig. Vi kanske kan hantera att hunden gör utfall i kopplet ibland eller att katten gömmer sig undan vännernas hund som kommit på besök - men för våra djur kan det verkligen vara ett problem. Det är alltså djurets upplevevlse av situationen som spelar roll. Sådant som i dagsläget är hanterbart kan också eskalera om ingen åtgärd sätts in. Bestraffningar som hotfullt beteende och fysiska korrigeringar hör inte till åtgärdsplanen för ett djur med problematiskt beteende. Bestraffningar kan förvärra problembeteende i sig och exempelvis orsaka eller förvärra aggressivt beteende hos djuret - som tillslut kan riktas mot ägaren. Det klassiska fallet om hunden som blir tillsagt för att morra och istället måste ta till tänderna för att försvara sig nästa gång är ett tydligt exempel på det. Den faktiska smärta och trauma en bestraffningsgrundad träningsmetod kan innebära för djuret kan även gå så långt att det försätter djuret i inlärd hjälphöshet, där det varken trivs i ägarens sällskap eller upplever att den kan undkomma jobbiga situationer i livet.  Det här är såklart ingen situation en djurägare som bryr sig om sitt djur vill vara med om. Särkilt skadligt för våra djur är den typ av problembeteende som orsakar kronisk stress. Om hunden alltid är uppe i varv och reagerar på hundmöte efter hundmöte under varje promenad, varje dag, hela året, så försätts kroppen i en ständig beredskap som bokstavligt talat tär på djuret. Kronisk stress kan leda till att djuret slutar uppskatta tidigare trevliga upplevelser, ge försämrat immunförsvar och i värsta fall till och med förkorta djurlivet. Lösningen är att identifiera när det blir problem, hur ni kan undvika att hamna i de situationerna och vad du kan göra för ditt djur om ni ändå råkar hamna fel.

 

4. Läs på - men va källkritisk!

Som jag redan nämnt är kunskap om djurets naturliga beteende till stor hjälp när du stöter på problem, men man kan också behöva ha koll på hur djur lär sig. Det finns mängder av böcker, kurser och gemenskaper på sociala medier etc att vända sig till. Dock kan jakten på bra information vara lite av ett minfält och du behöver verkligen vara noga med källkritiken. Med fel råd är det lätt att göra saker (mycket) värre. Om du är tveksam på om en källa eller träningsmetod är vettig eller inte kan du alltid höra av dig till mig på emotionsetologen@gmail.com. Jag har även listat ett par boktips under "I bokhyllan" i menyn.

KONTAKTINFORMATION

ADRESS

Apelgatan 7, 582 46 Linköping

MEJL

emotionsetologen@gmail.com

TELEFON

070-26 19 344