Hantering av personuppgifter

Här hittar du en förteckning över hur personuppgifter hanteras av EmotionsEtologen, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).


Kontaktuppgifter


Eftersom EmotionsEtologen är en enskild firma ansvarar jag, Astrid Söderquist, för hantering av dina personuppgifter. Nedan finns kontaktuppgifter till mig.


Telefon: 0702619344

E-post: emotionsetologen@gmail.com


Vilken information samlas in och varför?


De uppgifter om dig och ditt djur som behövs för att kunna genomföra överenskommen beteenderådgivning eller problembeteendeträning samlas in. Det kan vara uppgifter om dig så som ditt namn, telefonnummer, mejladress och postadress samt information om ditt djur så som bakgrund, ras, ålder och beskrivning av problembeteende. Alla uppgifter om dig och ditt djur skyddas från obehöriga, informationen finns alltså enbart tillgänglig för etolog Astrid Söderquist. Dina uppgifter används av EmotionsEtologen för att ge dig bästa möjliga hjälp när du söker den, samt för att möjliggöra fakturering och bokföring.


Hur länge sparas dina uppgifter?


Allmänna kontaktuppgifter till dig som kund sparas så länge vi är i regelbunden kontakt med varandra. Maximalt ett år efter avslutad kontakt raderas våra mejlkonversationer och eventuella andra kontakter som innehåller personuppgifter om dig. Journalanteckningar om ditt djur efter beteenderådgivning eller problembeteendeträning sparas i fortbildningssyfte, men då utan information som knyter dig som djurägare till fallet. Bokföringsmaterial sparas i 7 år enligt Bokföringslagen.


Dina rättigheter


Du kan när som helst kontakta mig för att ta del av vilken information som samlats in om dig. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade ifall att de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande samt att begära dem raderade.


Informationen uppdateras löpande.

Senaste versionen: 2018-05-26


KONTAKTINFORMATION

ADRESS

Apelgatan 7, 582 46 Linköping

TELEFON

070-26 19 344

MEJL

emotionsetologen@gmail.com