OM MIG

Astrid

Masterexamen och 7 års universitetsstudier om djurens beteende, välmående och vår relation till dem.

Uppväxt kring hästar och hamstrar. Levt med samma katt i 14 år. Hundägare på deltid till hunden som lärt mig om "reaktiva hundar".

Sysslar med hundvänlig "reko" hundträning. Kunnig i BAT 2.0.

Medlem i yrkesföreningen Sveriges Akademiska Etologer och nätverket Etolog.se

Brinner för djurvälfärdsfrågor inom lantbruket. Delaktig i forskningsprojekt om kvävgasbedövning av grisar.

CV

Universitetsstudier


Master's Programme in Applied Ethology & Animal Biology


Etologi & Djurskyddsprogrammet
inrikning Etologi, Antrozoologi, Bevarandebiologi och Djurskydd, Djurvälfärd & Djuretik


Hundens beteendebiologi 1, 2 & 3


Djurparksdjurens beteende


Husdjursproduktion inriktning Gris & Fjäderfä


Djurhållning inriktning produktionsdjur


Praktik - Lantbrukets husdjur 1, Gris


Praktisk etik


HumAnimal Encounters: Representations, Bodies, Identities


Teoretisk filosofi

Meriter


Anställd grisskötare


Arbetat på kläckeri


Praktik med kor och lamm


Anställd hundskötare


Anlitad hundrastare och hundpassare i över 600 timmar


Praktik på Hundstallet och Hundläroverket


Deltagit på BAT-seminarium med Grisha Stewart


Volontär på bevarandeprojekt i Brasilien


Vidareutbildning inom djurträning och djurs emotioner hos PhD Karolina Westlund


Workshop i TTouch för hund

KONTAKTINFORMATION

OMRÅDE

Linköping, Östergötland

TELEFON

070-26 19 344

MEJL

info@emotionsetologen.se