Utbildning

Applied Ethology and Animal Biology 2018 - 2020, 120 högskolepoäng

Tillämpad etologi, Stress och djurvälfärd, Beteendets neurobiologi, Beteendegenetik, Zoobiologi, Bevarandebiologi, Primatetologi, Masterprojekt

 

Etologi och djurskyddsprogrammet 2014-2018, 180+37,5 högskolepoäng

Evolutionsbiologi, Etologi, Djurskydd, välfärd och etik, Djurs systematik, form och funktion, Biokemi, mikrobiologi och parasitologi, Djurhållning, Etologi och antrozoologi, Djurskydd och författningskunskap, Praktisk försöksdesign och databearbetning i biologi, Genetik och avelsarbete, Djurs fysiologi och funktion, Djurhållning, djurhälsa och smitskydd, Djurens utfodring, Djurmiljö, Bevarandebiologi, Självständigt arbete i biologi, Antrozoologi, Praktik - Lantbrukets husdjur

 

Examensarbete: "Gödselbadande hos gris - ett djurvälfärdsproblem?". Klicka här för att läsa arbetet.

 

Hundens beteendebiologi 1 2013, 7,5 högskolepoäng

 

Hundens beteendebiologi 2 2015, 7,5 högskolepoäng

 

Hundens beteendebiologi 3 2015, 7,5 högskolepoäng

 

Djurparksdjurens beteende 2018, 7,5 högskolepoäng

 

Praktisk etik 2016, 7,5 högskolepoäng

 

HumAnimal Encounters: Representations, Bodies, Identities 2018, 7,5 högskolepoäng

 

Djurhållning inriktning produktionsdjur 2018, 15 högskolepoäng

 

Husdjursproduktion - Fjäderfä 2018, 5 högskolepoäng

 

Husdjursproduktion - Gris 2018, 10 högskolepoäng

KONTAKTINFORMATION

ADRESS

Apelgatan 7, 582 46 Linköping

TELEFON

070-26 19 344

MEJL

emotionsetologen@gmail.com